0935 281180
41 TMT2A Trung Mỹ Tây Q12 TP. HCM
bdscuchi.com.vn@gmail.com

Liên hệ

24

Watch me

GIANG KIM TRỌNG

BDSCuChi kinh doanh đất dân bán.Pháp lý đầy đủ, rõ ràng. Đất giá rẻ cho các nhà đầu tư. Cam kết sinh lời cao. Công ty sẽ cùng với khách hàng giàu lên từ đất nền giá rẻ.

Di động: 0935 281180
Email bdscuchi.com.vn@gmail.com

Mail cho tôi